Informatie

Integra is een fusie van zorGGroep Zin (voorheen CAD Limburg en VGGZ), het centrum voor geestelijke gezondheidszorg DAGG en het centrum voor psychosociale revalidatie Validag en is ontstaan in 2023.

Integra wil een toegankelijk preventie- en zorgaanbod ontwikkelen voor al onze cliënten, met in het bijzonder de meest kwetsbaren.

Integra is een vzw en wordt door de overheid erkend als:

  • CGG
  • Revalidatie-conventie voor verslaving
  • Revalidatie-conventie voor psychosociale revalidatie
  • Samenwerkingsovereenkomsten met 42 Limburgse besturen

De maatschappelijk zetel is gelegen in de Pater Valentinuslaan 32 te Hasselt.
Het ondernemingsnummer is BE 0469.813.065.

Onze missie is de veerkracht van cliënten versterken en ondersteunen op weg naar verandering.

Dit doen we door:

  • zorg aan te bieden via individueel, groeps- of online hulpaanbod
  • schadebeperkend te werken door het uitbouwen van een specifiek aanbod
  • in te zetten op preventie

Voor wie zijn we er?

Integra biedt zorg op maat aan mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals verslaving, angst- en eetstoornissen, suïcidegedachten, rouwverwerking, enzoverder.

We hebben oog voor de verschillende levensdomeinen zoals werk, gezondheid, justitie, gezin, … We willen problemen voorkomen door in te zetten op preventie en we bieden zorg aan via een individueel, groeps- of online hulpaanbod. We willen schadebeperkend werken door de uitbouw van een specifiek aanbod.

We richten ons met ons aanbod op de meest kwetsbaren in de samenleving. Binnen het netwerk van verschillende zorgaanbieders streven we naar een passend aanbod voor jong en oud, via een aanbod op maat voor elke zorgnood binnen zijn/haar/hun leefomgeving.

We geloven in de veerkracht van cliënten die we versterken en ondersteunen op weg naar verandering. We geloven dat iedereen recht heeft op een zo kwaliteitsvol leven, via ons divers zorgaanbod willen we hiertoe bijdragen.

Cliënten

Cliënten

Integra biedt zorg op maat aan mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals verslaving, angst- en eetstoornissen, depressie, suïcidegedachten, rouwverwerking, …

Bekijk het zorgaanbod

Professionals

Preventie

De preventieteams van integra ondersteunen Limburgse organisaties, diensten en lokale besturen.
Op basis van je vraag kan dit aanbod een coaching, vorming, training, consult of projectondersteuning zijn.

Bekijk het preventie aanbod

FAQ

Op basis van een eerste gesprek of een telefonische screening wordt door een multidisciplinair team van o.a. maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, verpleegkundigen of psychiaters een passend individueel, groeps- of onlineaanbod opgestart. Indien er geen gepaste begeleiding mogelijk is binnen onze organisatie, doen we een voorstel voor doorverwijzing.

Afhankelijk van je hulpvraag en het hulpaanbod dat voor jou wordt uitgestippeld, kan de begeleiding kort- of langdurend zijn. Meer informatie over het verloop van de verschillende zorgtrajecten vind je onder ons zorgaanbod.

Hoe kan je bij ons terecht? Je kan naar ons verwezen worden door een arts, het CLB, een sociale dienst, justitie, … Heb je nood aan begeleiding, hulp, advies of ondersteuning dan kan je op eigen initiatief met ons contact opnemen via onze medewerkers in één van onze kantoren.

Je kan je telefonisch aanmelden op één van onze locaties. Een medewerker zal dan een eerste afspraak (telefonische screening of intake) inplannen bij één van onze hulpverleners. Op basis van dit eerste gesprek kan een hulpverleningstraject opgestart worden.

Je kan ook altijd binnenlopen in één van onze kantoren.

Integra is door de overheid erkend en gesubsidieerd. Hierdoor blijft de persoonlijke bijdrage in kostprijs beperkt. Afhankelijk van onze deelwerkingen en jouw persoonlijke situatie kunnen deze tarieven voor niet-medische consultaties variëren (0 tot 11 euro). Voor de medische consultaties hanteren we de RIZIV-tarieven of vrijstellingen.

Voor verdere informatie over de tarieven en betaling kunt je terecht bij onze medewerkers. Indien het financiële een belemmering vormt, bespreek dit dan zeker met je hulpverlener.

Publicaties

Op zoek naar een brochure, folder, tijdschrift of jaarverslag van integra? We zetten alles voor jou op een rijtje.

Bekijk alle publicaties

Nieuws

Blijf op de hoogte van ons preventie- en zorgaanbod. Kom meer te weten over recente ontwikkelingen binnen het geestelijke gezondheidslandschap. Je kan inschrijven op onze nieuwsbrief preventie.

Nieuws

Documentatiecentrum

In ons documentatiecentrum vind je allerhande informatie over verslavingsproblematieken en dit rond de verschillende thema’s; alcohol, drugs, medicatie, tabak, gamen en gokken. Er zijn materialen beschikbaar voor studenten, leerkrachten, jeugdwerkers, hulpverleners, mensen met een verslavingsprobleem, hun omgeving … kortom voor iedereen!

We beschikken over tal van boeken, naslagwerken, tijdschriften, brochures, folders, spelmateriaal, DVD’s, … Het materiaal kan uitgeleend of besteld worden.

Je kan er tijdens de kantooruren (8:30 – 17:00) terecht voor informatie.

Plan best op voorhand je afspraak in en dan helpt een medewerkster je graag op weg naar de juiste invulling van je lessen, workshops en vormingen.

Voor meer informatie over het documentatiecentrum kan je terecht bij:
Ingrid Hanot
Pater Valentinuslaan 32 - 3500 Hasselt
Tel. 011 71 60 01
Tel. 011 22 30 10
i2063323097n423917522g1117723939r1931889915i1854849155d1687965453.1707760820h347431075a298355138n395123392o64287289t151427523@301928147i1693434862n1916576414t1778099515e670789040g1532024702r1896370004a1460244449-1020230888l104335186i2117037265m2118138516b608516368u1999174590r315946193g244311804.1442417700b842032198e2024709442