Psychologische hulp voor kinderen en jongeren

De teams van integra zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun gezin of verzorgers.

angst depressie eetstoornissen geheugenproblemen concentratieverlies angst depressie rouw autisme concentratieverlies angst depressie eetstoornissen geheugenproblemen concentratieverlies angst depressie rouw autisme concentratieverlies
angst depressie eetstoornissen geheugenproblemen concentratieverlies angst depressie rouw autisme concentratieverlies angst depressie eetstoornissen geheugenproblemen concentratieverlies angst depressie rouw autisme concentratieverlies

Kinderen

Voor wie?

De teams van integra zijn er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun gezin of verzorgers.

Waarvoor kunnen kinderen bij integra terecht?

Wanneer de psychische problemen van een kind ernstig zijn en een belasting vormen voor zijn of haar dagelijkse leven of het leven van zijn directe omgeving, kan het zinvol zijn een beroep te doen op deskundigen die met het kind, de ouder(s) en andere figuren kijken hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Die deskundigen tref je aan in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg zoals integra.

De deskundigen staan in voor de behandeling of begeleiding van kinderen wanneer de hulp van de huisarts, de CLB-medewerker, een thuisbegeleider… onvoldoende blijken te zijn. Ook (een) ouder(s) of verzorgers kunnen bij integra terecht. Bijvoorbeeld wanneer ze problemen ervaren in de relatie met hun kind of wanneer ze zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind.

Jongeren

Voor wie?

De teams van integra zijn er voor jongeren van 12 tot 25 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun gezin.

Voor welke problemen kan een jongere bij integra terecht?

  • Je hebt psychische problemen: je voelt je gespannen, piekert, kampt met angsten, depressieve gedachten, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen.
  • Je denkt aan zelfmoord
  • Je kampt met een posttraumatische stress-stoornis na mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik
  • Je hebt ernstige problemen in de relatie met je ouder(s), broers en zussen of hebt problemen in de sociale contacten met leeftijdsgenoten
  • Je kampt met psychosomatische problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak
  • Voor jongeren met risicogedrag op verslaving (alcohol, drugs, gamen, gokken …) en de betrokken ouders is er een jongerentraject op maat.

Als de hulp van bijvoorbeeld de huisarts of de CLB-medewerker onvoldoende blijkt te zijn voor jouw problemen, dan kunnen ze je doorverwijzen naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg zoals integra. Ook (een) ouder(s) kunnen bij integra terecht wanneer ze zich zorgen maken over hun kind.

Hoe verloopt de begeleiding?

Na een doorverwijzing, door bijvoorbeeld een huisarts of een CLB-medewerker, neem je telefonisch contact met ons op. We plannen vervolgens zo snel mogelijk een eerste gesprek. Na dat gesprek bekijken we of én hoe snel de begeleiding kan opstarten.. We gaan voor jou op zoek naar het meest geschikte aanbod.

De begeleiding kan in allerlei vormen plaatsvinden: via individuele gesprekken, via groepssessies maar ook ouder- of gezinsgesprekken zijn mogelijk. De verkozen methode moet er toe bijdragen een vrije ruimte te scheppen waar je in vertrouwen kan spreken. We proberen samen uit te zoeken waar je moeilijkheden ondervindt.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dat betekent dat kinderen en jongeren op afspraak komen, en dat zij hun woon- en leefsituatie behouden.

Expertise

De teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dat betekent dat ze bestaan uit psychologen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, een maatschappelijk werker en eventuele andere deskundigen.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dat betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Je persoonlijke gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven.

Waar kan je terecht?

Integra Noord-Limburg 011 54 23 62
Integra Haspengouw 011 68 38 27
Integra Maasland 089 56 38 94
Integra Zuid-Oost-Limburg 012 23 44 91
Integra Herkenrode 011 22 30 10

Groepsaanbod

Bekijk ons volledig groepsaanbod

Veerkracht

Groep Veerkracht

Psycho-educatieve groep om je persoonlijke draagkracht te vergroten aan de hand van opdrachten.

Lees meer

Middelengebruik

Ouderinfoavond voor ouders van kinderen die illegale drugs gebruiken

Laagdrempelige ouderinfoavond met uitleg over producten, effecten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen.

Lees meer

Middelengebruik

Themasessie voor ouders - Middelengebruik

Ouders die eerder al een infosessie volgden maar nadien behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht.

Lees meer