Arbeidscoach Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk Noolim

Voor wie?

Onze doelgroep bestaat uit personen met een psychiatrische kwetsbaarheid die binnen het werkingsgebied (zie onderstaand) van GGZ-netwerk Noolim wonen. Hun kwetsbaarheid staat beschreven in een door het RIZIV bepaalde lijst met weerhouden diagnoses voor elk psychosociaal revalidatiecentrum. Het gaat om gemotiveerde cliënten die bereid zijn om steeds het doel tot professionele re-integratie voor ogen te houden.

Aanbod

We richten ons tot volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid die stabiliteit verworven hebben op een aantal levensdomeinen en die de wens uiten naar betaalde arbeid. We begeleiden cliënten intensief naar een duurzame professionele (re-) integratie (trajectbegeleiding) en/of ondersteunen hen i.f.v. werkbehoud (loopbaanbegeleiding). Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en talenten die iedere persoon heeft.

De arbeidscoach GGZ werkt op maat en bekijkt samen met jou wat een gepaste duur en intensiteit is naargelang jouw noden, wensen en doelen. De maximumtermijn voor een traject bij de arbeidscoach GGZ is twee jaar. De interventies zijn kosteloos.

Hoe aanmelden

Elke dienst en/of cliënt kan zich aanmelden. Wanneer de cliënt zich op eigen initiatief aanmeldt, wordt er verwacht dat er een professioneel netwerk aanwezig is. We werken aanvullend op bestaande diensten uit de sectoren GGZ, welzijn en werk.

Aanmelding kan op volgende manieren:

Formulier in PDF

Formulier in word

Nieuwe aanmeldingen worden tweewekelijks besproken op het aanmeldingsteam waarna we verwijzer en/of cliënt van een terugkoppeling voorzien. Hierna kan eventueel een intakegesprek gepland worden. Voor de regio Reling neem je contact op met Job-art.

Meer info

Folder voor de cliënt

Folder voor de verwijzer

Contact

Laura Briers ELZ Maasland (Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi)
ELZ Kemp & Duin (Zutendaal, Genk, As, Oudsbergen, Bree)
Sarah Blervacq ELZ Zolim (Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen, Hoeselt)