Verslavingszorg

Integra organiseert multidisciplinaire ambulante verslavingszorg binnen de provincie Limburg en de Antwerpse Kempen. Multidisciplinair houdt in dat we zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan jongeren, adolescenten, volwassenen en ouderen die problemen ervaren met hun middelengebruik.

alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen medicatie Alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen medicatie alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen
alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen medicatie Alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen medicatie alcohol kalmeermiddelen pijnstillers illegale drugs gokken en kansspelen gamen

Ons aanbod

Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol. Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.

De teams verslavingszorg vertrekken vanuit jouw vraag met betrekking tot een verslavingsprobleem. Samen met jou verkennen we de functie en de invloed hiervan op verschillende levensdomeinen (gezondheid, werk, relatie,…). Daarna bekijken we welke veranderingen nodig zijn en hoe we hieraan kunnen werken.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen, en dat zij in hun huidige leefsituatie kunnen verblijven. 

Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel, in groep of online zijn. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en wordt de psychiater betrokken. Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, een psychiater en/of psychologische assistenten. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

Voor jongeren is er een jongerentraject op maat. 

Substitutieprogramma

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen. Het MSOC organiseert de subsitiprogramma's in Limburg. In verschillende Limburgse regio's vind je een MSOC-antenne.

Een Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) is een ambulante werking die laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening biedt voor gebruikers van illegale drugs. Het substitutieprogramma bestaat uit enerzijds het substitueren van de opiaten met een vervangmiddel (Methadon, Suboxone of Buvidal) en anderzijds een multidisciplinaire aanpak van problemen op de verschillende levensdomeinen.

Wanneer je in wil stappen in het substitutieprogramma meld je aan voor een intakegesprek met een van onze hulpverleners op het nummer 011 27 42 98. Je krijgt dan een afspraak binnen de week in de voor jou meest geschikte antenne. Na dit intakegesprek wordt er multidisciplinair beslist of je in aanmerking komt voor een substitutieprogramma.

We organiseren eveneens ambulante verslavingszorg in de Kempen onder de naam MSOC-Kempen (ELZ Kempenland, Middenkempen, Baldemore en Zuiderkempen). Daarnaast zetten we in op harmreduction via het GIG-project bestaande uit het spuitenruilprogramma en het hepatitis C-project.

Om je aan te melden en een eerste gesprek te plannen, kan je contact met ons opnemen op het nummer 011 27 42 98.

Waar kan je terecht?

Integra Noord-Limburg 011 64 78 11
Integra Haspengouw 011 67 30 40
Integra Maasland 011 71 60 02
Integra Zuid-Oost-Limburg 012 23 44 91
Integra Herkenrode 011 27 42 98
Integra West-Limburg 011 45 61 57
Integra Kemp en Duin 011 71 60 00

Groepsaanbod

Bekijk ons volledig groepsaanbod

Veerkracht

Groep Veerkracht

Psycho-educatieve groep om je persoonlijke draagkracht te vergroten aan de hand van opdrachten.

Lees meer

Middelengebruik

Ouderinfoavond voor ouders van kinderen die illegale drugs gebruiken

Laagdrempelige ouderinfoavond met uitleg over producten, effecten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen.

Lees meer

Middelengebruik

Themasessie voor ouders - Middelengebruik

Ouders die eerder al een infosessie volgden maar nadien behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht.

Lees meer