Forensische zorg

Voor wie?

Het forensisch team is er voor mensen die een behandeling wensen ter preventie van (herval in) één of meerdere delicten.

Mensen met een justitieel statuut kunnen bij ons terecht op verwijzing van het Justitiehuis, de Psychosociale Dienst (PSD) van de gevangenis of Justitieel Welzijnswerk (JWW).

Je kan enkel op vrijwillige basis bij ons terecht:

  • ter preventie of behandeling van (dreigend) seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • indien je in de gevangenis van Hasselt verblijft en je tijdens jouw voorhechtenis/detentie behandeling wenst voor een psychische problematiek (niet per se delictgerelateerd).

Onze werking is toegankelijk voor bewoners van de provincie Limburg.

Wat is ons aanbod?

Het forensisch team omvat de volgende deelwerkingen:

  • Spectra: samenwerkingsverband met CAW Limburg voor de preventie en behandeling van mensen die (dreigen) seksueel grensoverschrijdend gedrag (te) stellen
  • Alternatieve Gerechtelijke Maatregel (AGM) Agressie voor de behandeling van mensen die agressiedelicten hebben begaan
    Binnen Integra is er ook een werking AGM Middelen (zie zorgaanbod ‘verslaving’)
  • Verbeteringsproject voor ambulante nazorg aan geïnterneerden
    Binnen Integra is er ook een Verbeteringsproject voor ambulante nazorg aan geïnterneerden met een middelenproblematiek (zie zorgaanbod ‘verslaving’)
  • Behandeling van gedetineerden en ex-gedetineerden