Vrije Tijd

In de vrijetijdssector bieden we vorming, coaching, consult en advies aan iedereen die binnen zijn sportclub, jeugdwerkorganisatie of event preventief aan de slag wil gaan rond middelengebruik en/of gamen en gokken.

Sportclubs

Sportivos

Sportclubs die willen werken aan alcohol- en drugpreventie kunnen met het traject 'Sportivos' een alcohol- en drugbeleid uitstippelen. Sportivos bestaat uit drie fasen die lopen over minimum drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame omgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub.

Een preventiewerker biedt coaching en ondersteuning aan in de uitvoering van Sportivos en kan gecontacteerd worden voor advies, informatie en vorming op maat.

Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons. Wens je meer informatie? Mail dan naar: sportivos@vad.be.

sportwijs.be

In samenwerking met de Rotary lanceerden we de webapplicatie sportwijs.be voor de sportsector. Op sportwijs.be vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve materialen rond middelengebruik en gokken.

Op basis van wat sportclubs relevant vinden, werden verschillende modules voor sportwijs.be ontwikkeld. Zo vind je op sportwijs.be per product fiches met de effecten op de sportprestaties, vind je er een alcoholmeter die het promillage aangeeft maar ook of je nog kan rijden, hoeveel calorieën je hebt geconsumeerd en hoeveel minuten hardlopen daar tegenover staan.

Uitgaan

Uitgaan en feesten gaan vaak gepaard met alcohol- en/of druggebruik. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en risico’s tijdens het uitgaan te beperken kunnen gemeenten, organisatoren, clubeigenaars, horeca e.d. beroep doen op een preventiewerker om hen te coachen in het opstellen van een alcohol- en drugbeleid.

Daarnaast bieden we verschillende methodieken en vormingen aan om medewerkers te sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen:

Preventiemethodieken

Quality Nights (clubs en festivals): https://qualitynights.be/nl/

Quality Bars ((dans)café’s): https://www.vad.be/materialen/detail/quality-bars

Vormingen

Bar Training: theoretisch en praktisch kader betreffende ‘hoe verantwoord schenken’. Kom meer te weten over de wetgeving betreffende alcohol en drugs. Alsook wat verantwoord schenken is, wanneer je mag weigeren en hoe je dit best doet.

EHBDu: Eerste Hulp Bij Drugsongevallen in het Uitgaansleven.

Jeugdwerk

Vroeg of laat worden jongeren geconfronteerd met middelengebruik, ook in jeugdwerkorganisaties zoals de jeugdvereniging of het jeugdhuis. We trachten jongeren handvatten aan te reiken om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bewuste keuzes te maken rond middelengebruik. Dit bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken en deze vorm te geven in een alcohol- en drugbeleid op maat van de jeugdwerkorganisatie.

Een preventiewerker kan vrijwilligers van een jeugdwerkorganisatie coachen in het uitwerken van een alcohol –en drugbeleid op maat. De website drugsinbeweging.be biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Daarnaast bieden wij verschillende methodieken aan voor het creëren van een positief feest klimaat en vormingen aan om vrijwilligers te sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen:

Preventiemethodieken

Feest Wijzer (fuiven): https://www.vad.be/materialen/detail/feest-wijzer

Attent (jeugdhuizen): https://www.vad.be/materialen/detail/attent

Vormingen

Bar Training: theoretisch en praktisch kader betreffende ‘hoe verantwoord schenken’. Kom meer te weten over de wetgeving betreffende alcohol en drugs. Alsook wat verantwoord schenken is, wanneer je mag weigeren en hoe je dit best doet.

EHBDu: Eerste Hulp Bij Drugsongevallen in het Uitgaansleven.

Waar kan je terecht?

Wil je ondersteuning om aan de slag te gaan met dit thema:

Preventiedienst TAD Integra 011 22 30 10